علیرضا شهرداری

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

علیرضا شهرداری یکی از امدادگر های دلسوز است که سرپرستی پیروز آخرین یوزپلنگ نر ایرانی رو قبول کرده بود و با وجود بی توجه خامنه ای و وزارت حفاظت محیط زیست با هزینه شخصی خود بزرگ میکند به تازگی دو توله یوزپلنگ ایرانی ماده پیدا شده که جفت خوبی برای این یوزپلنگ خواهد شد در صورت پیدا شدن پدر مادر این دو توله پارک ملی توران منطقه حفاظت شده اعلام میشود