علت مرگ یاسین عظیمی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

یاسین فردا سر صبح ساعت هشت صبح میمیرد