عباس صالحی جایگزین علی جنتی شد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

با استعفای دکتر علی جنتی و حکم رییس جمهور؛ دکتر سید عباس صالحی سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

سرانجام پس از انتشار اخبار مختلف درباره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رسانه ها؛ دکتر سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، با حکم رئیس جمهور؛ سرپرست این وزارتخانه شد.