رها دیده‌ور

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

همسر شاهزاده علیرضا پهلوی و مادر شاهدخت ایریانا لیلا پهلوی میباشند‌.ایشون شخصی والاگهر هستند.