راهنما:اعتبار صفحه‌ها

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

اعتبار صفحه‌ها آخرین مرحله در کار بازبینی است. با این حال باید به یاد داشت که در حال حاضر ویکی‌خبر از این مرحله استفاده نمی‌کند.

نسخه‌های صفحات فقط می‌توانند توسط اعضاء گروه کاربری ویرایشگران معتبر شوند.

همچنین ببینید[ویرایش]