پرش به محتوا

حکیم مؤمن

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

این گوهر در ایران سالهاست که فراموش شده و هیچکس به دنبال منابع ان نرفته البته با نیت ثبت معدن گوهر لعل و ثبت قانونی آن به نام خود و راههای قانونی و مزایای قانونی برای اکتشاف کننده علت هم مشخص است نقص قوانین موجود!!! به هیچ عنوان منافع اکتشاف کننده در قوانین کنونی حقوق اکتشاف کننده را در نظر نگرفته است و به راحتی معدن از اکتشاف کننده گرفته خواهد شد.برداشت غیر مجاز و بدون مالیات و دردسر وسوسه کننده تر و مزایای بیشتری دارد در وضعیت کنونی قوانین.ولی افسوس که درامد حاصل از برداشت غیر مجاز و مزایای اقتصادی ان برای ایران و ایرانی هیچ ره اوردی ندارد . اشتغال و درامد و چه بسیار مزایایی که میتوان برای جوانان ایران حاصل شود برای هموطن ها و هم شهری ها و ...افسوس که تا به امروز نادان بودیم و نمیدانستیم معدن کروم و خام فروشی معادن به چه معنا است امروز که این خبر را مینویسم تصمیم دارم تغییری در این روند ایجاد کنم و بسیاری از جوانان با استعداد و باهوش و پرتلاش کشورم را از فقر و فلاکت نجات دهم امیدوارم در این راه خداوند مرا یاری کند. ٭حتی فرشته ها هم یک محافظ دارند٭