باشگاه فوتبال سوفان‌بوری

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

باشگاه فوتبال سوفان بورس تایلند باشگاهی با سابقه ۲۰ ساله قهرمان لیگ محلات واقع در سوفان بوری تایلند