پرش به محتوا

انفجار دادن یک بمب توسط یک حمله کننده انتحاری در نزدیکی میدان هوایی درست زمانی که جنرال دوستم از هواپیما پایان شده بطرف محل مناظره میرفت.