امین رضاملک پور

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

نام ونام خانوادگی : امین رضا ملک پور

محل تولد: شیراز

تاریخ تولد:1374

قد:168

پیشه:هنرمندوفعال هنری،ورزشکار و....

زمینه فعالیت:رادیو ، تئاتر،تلویزیون و....امین رضاملک پور سابقه مسول گروه جهادی آفتاب - گروه هنری آفتاب - مدیر رادیواینترنتی آفتاب - مدیر شبکه های اینترنتی آفتاب - فعال فرهنگی - فعال اجتماعی - هنرمند و فعال هنری - جهادگر - ورزشکار (بدنساز) - سفیراهدای عضو و.... رادرکارنامه کاری خود دارد.


      مدیر رادیو آفتاب :
    آغازبه کار: تیرماه 1396 تاکنون
     مدیر شبکه های آفتاب :
    آغازبه کار: تیر 1396 تااکنون
    مدیرمسول گروه جهادی آفتاب :
    آغازبه کار: سال 1396 تاکنون