الگو:Zu

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((زولویی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.