الگو:Zh

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((چینی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.