الگو:Yi

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((ییدیشی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.