الگو:Uz

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((ازبکی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.