الگو:Ur

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اردو))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.