الگو:Tt

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((تاتار))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.