الگو:Tg

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((تاجیکی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.