الگو:Te

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((تلوگو))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.