الگو:Ta

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((تامیلی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.