الگو:Sw

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((سواحیلی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.