الگو:Sv

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((سوئدی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.