الگو:So

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((سومالی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.