الگو:Sl

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اسلوونیایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.