الگو:Sk

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اسلواکیایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.