الگو:Sa

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((سانسکریت))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.