الگو:Pl

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((لهستانی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.