الگو:No

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((نروژی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.