الگو:Ne

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((نپالی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.