الگو:Mt

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((مالتی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.