الگو:Mn

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((مغولی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.