الگو:Lo

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((لائو))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.