الگو:La

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((لاتین))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.