الگو:Km

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((خمری))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.