الگو:Ja

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((ژاپنی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.