الگو:Is

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((ایسلندی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.