الگو:Id

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اندونزیایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.