الگو:Hy

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((ارمنی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.