الگو:Hu

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((مجارستانی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.