الگو:Hi

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((هندی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.