الگو:Gn

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((گوارانی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.