الگو:Gl

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((گالیسیایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.