الگو:Gd

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اسکاتلندی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.