الگو:Fo

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((فاروئی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.