الگو:Et

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((استونیائی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.