الگو:Cs

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((چکی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.