الگو:Ca

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((کاتالانی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.