الگو:Be

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((بلاروسی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.