پرش به محتوا

الگو:Babel

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
ویکی‌خبر:بابل
جستجوی براساس زبان‌های کاربران  • الگو:Babel-X بین ۱ تا ۱۰۰ الگوی کاربری را در خود جای می‌دهد.
    قالب:

{{Babel-X|<box1>|<box2>|<box3>...}}

برای تعیین کردن یک سرجدول، ته‌جدول یا رنگ اختیاری می‌توانید از متغیرهای header=HEADER (پیش‌فرض: ویکی‌خبر:بابل)، footer=FOOTER (پیش‌فرض: جستجوی براساس زبان‌های کاربران)، و/ یا color=COLOR (پیش‌فرض: white) استفاده کنید. برای ایجاد یک ستون جدید الگوی کاربری '!' را استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید از
align=right برای نمایش جدول بابل در سمت راست صفحه استفاده نمایید.

مثال:

{{Babel-X|align=right|color=yellow|fa|en-2|fr-1|!|de-3|tr-2|ar-1}}

نتیجه:

الگو:Babel-X