الگو:As

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اسامی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.