الگو:Ar

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((عربی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.