الگو:Am

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((امهری))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.